Výroba z plastů

Plasty:

  • Formátování na pile
  • Obrábění
  • Svařování